Tag Archives: Tải miễn phí: Bộ sách của Vua hiệu suất – quản trị doanh nghiệp của Mỹ Brain Tracy

Tải miễn phí: Bộ sách của Vua hiệu suất – quản trị doanh nghiệp của Mỹ Brain Tracy

71% Doanh Chủ thì Không thể thành công khi bỏ qua bộ sách này Dành cho bản thân và Doanh nghiệp. Brian Tracy (sinh tại Vancouver, Canada vào ngày 5/1/1944) là một tác giả – diễn giả nổi tiếng viết về phát triển bản thân, khả năng lãnh đạo, kỹ năng bán hàng… Ông hiện […]