Tag Archives: 17 THỦ THUẬT “SEARCH ĐÂU TRÚNG ĐÓ” TRÊN GOOGLE.

17 THỦ THUẬT “SEARCH ĐÂU TRÚNG ĐÓ” TRÊN GOOGLE.

17 THỦ THUẬT “SEARCH ĐÂU TRÚNG ĐÓ” TRÊN GOOGLE. (Bạn sẽ hối tiếc vì không biết đến các thủ thuật “search đâu trúng đó” này trên google sớm hơn.) 1. Dùng dấu ngoặc kép “ “ để tìm kiếm chính xác từ khóa nằm trong đó theo một trật tự chính xác. Ví dụ: “inbound […]